Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tố Tụng Hình Sự

Tố Tụng Hình Sự

Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo Luật Thi hành án hình sự 2019

Hiện nay, Luật Thi hành án hình sự quy định về việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ như thế nào?

Quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Nghị định 55/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về việc thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Những trường hợp đặc biệt khi thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Hiện nay, trong những trường hợp pháp nhân thương mại được sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì việc thi hành án được thực hiện như thế nào?

Quy định về miễn trách nhiệm hình sự tại Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017

Trường hợp nào được miễn trách nhiệm hình sự? Có thể miễn trách nhiệm hình sự trong giai đoạn nào của tố tụng hình sự?

Nhà nước có những biện pháp gì để bảo vệ người làm chứng trong vụ án hình sự

Người làm chứng được quy định như thế nào tại BLTTHS năm 2015? Pháp luật có những biện pháp gì để bảo vệ người làm chứng?

Nguyên tắc tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Thủ tục tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi được quy định như thế nào? Nguyên tắc tố tụng đối với người dưới 18 tuổi được quy định ra sao?

Mức bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần được quy định như thế nào?

Tổn thất về tinh thần là gì? Căn cứ để xác định bị hại bị tổn thất về tinh thần? Nguyên tắc bồi thường và mức bồi thường đối với hành vi này?

Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự

Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự là gì? Khi nào áp dụng thủ tục này theo quy định pháp luật?

Mức thu án phí, lệ phí tòa án năm 2022 theo Nghị quyết 326

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định cụ thể về mức thu án phí, lệ phí Tòa án đối với từng vụ án, vụ việc.

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Pháp nhân thương mại, người chấp hành án có quyền khiếu nại đối với hành vi, quyết định thi hành án hình sự của người, cơ quan có thẩm quyền thi hành.

Biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân theo Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam

Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại không hề đơn giản. Việc cưỡng chế đối pháp nhân cũng tương tự như vậy.

Luật sư bào chữa miễn phí trong các trường hợp nào?

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết các trường hợp được luật sư bào chữa miễn phí.

Ai được phép thăm gặp phạm nhân? Thủ tục thăm gặp phạm nhân được quy định như thế nào?

Đối tượng nào được phép thăm gặp phạm nhân? Thủ tục thăm gặp phạm nhân được tiến hành như thế nào? Bạn bè có được thăm gặp phạm nhân?

Tìm hiểu nguồn gốc của chứng cứ theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chứng cứ là gì? Nguồn gốc của chứng cứ như thế nào được xem là hợp pháp theo quy định bộ luật tố tụng hình sự?

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự được tạo ra nhằm phục vụ cho quá trình làm việc và nghiên cứu của những người có thẩm quyền.

Tố giác tội phạm không đúng sự thật sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tố giác tội phạm sai sự thật sẽ bị xử lý như thế nào? Mức bồi thường đối với người tố giác cố tình sai sự thật được quy định ra sao?

Nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa xét xử theo BLTTHS năm 2015

Nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa xét xử được quy định như thế nào? Nội dung tranh tụng bao gồm những gì?

Người chứng kiến là gì? Quyền và nghĩa vụ của người chứng kiến

Người chứng kiến là gì? Quyền và nghĩa vụ của người chứng kiến được quy định như thế nào?

Cấm đi khỏi nơi cư trú là gì? Thủ tục cấm đi khỏi nơi cư trú

Cấm đi khỏi nơi cư trú là gì? Đối tượng nào bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú? Thủ tục tiến hành biện pháp ngăn chặn này như thế nào?

Hệ thống và nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án hình sự

Để hiểu rõ hơn về hệ thống và nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án hình sự, mời quý khách hàng tham khảo nội dung phía dưới đây.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự

Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định về thi hành án hình sự, Luật Thi hành án đã quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Khi pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ quyết định, bản án của Tòa án sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản đối với pháp nhân thương mại

Kê biên tài sản là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết căn cứ không khởi tố vụ án hình sự và trình tự khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Một số quy định về thời hạn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về thời hạn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Người bị hại có quyền khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp nào?

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chế độ lao động, học tập của phạm nhân theo Luật thi hành án hình sự

Phạm nhân thi hành án phạt tù có phải tham gia lao động không? Pháp luật hiện hành quy định về vấn đề này như thế nào?

Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử tái thẩm vụ án hình sự

Luật sư bào chữa có vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn xét xử tái thẩm vụ án hình sự.

Quy định mới nhất về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Để được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, phạm nhân cần phải đáp ứng những điều kiện nào? Luật Thi hành án hình sự 2019 đã có quy định về vấn đề này.

Một số quy định về phiên tòa giám đốc thẩm vụ án hình sự

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về phiên tòa giám đốc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Tìm hiểu về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kết luận điều tra vụ án hình sự là gì?

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về kết luận điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về thời gian giải quyết vụ án hình sự như thời gian khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Một số quy định về kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chế độ ăn, mặc, ở của phạm nhân theo Luật Thi hành án hình sự 2019

Nhiều người đang thắc mắc rằng phạm nhân được ăn uống, mặc, ở như thế nào khi chấp hành án phạt tù?

Luật Thi hành án hình sự quy định thế nào về tha tù trước thời hạn có điều kiện?

Việc thi hành quyết định tha tù trước hạn có điều kiện được Luật Thi hành án 2019 quy định như thế nào?

Một số quy định về chuyển vụ án hình sự, nhập hoặc tách vụ án hình sự để điều tra, ủy thác điều tra

Trường hợp nào được quyền chuyển vụ án hình sự; nhập hoặc tách vụ án hình sự hay ủy thác điều tra vụ án hình sự?

Thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

Truy tố là gì? Thẩm quyền truy tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát các cấp được quy định như thế nào?

Quy định về thi hành án treo theo Luật Thi hành án hình sự 2019

Án treo không phải là một hình phạt mà là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Vậy việc thi hành án treo được quy định thế nào?

Quy định về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi tại BLTTHS 2015

Theo quy định hiện hành thì thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi được tiến hành như thế nào?

Quy định mới nhất về thủ tục tái thẩm vụ án hình sự

Tái thẩm là gì? Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành quy định về thủ tục này như thế nào?

Thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định cụ thể về những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Vậy ai có thẩm quyền áp dụng các biện pháp này?

Thời hạn tạm giam là bao lâu? Trường hợp nào không được phép tạm giam?

Tạm giam là gì? Thời hạn tạm giam là bao lâu? Trường hợp nào cơ quan có thẩm quyền không được tạm giam?

Có được hỏi cung bị can vào ban đêm? Trình tự thủ tục hỏi cung bị can

Cơ quan có thẩm quyền có được phép hỏi cung vào ban đêm không? Thời gian hỏi cung được quy định ra sao trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015?

Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

Theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào?

Các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

Bên cạnh các biện pháp ngăn chặn thì trong tố tụng hình sự còn có những biện pháp để phục vụ cho việc khởi tố, điều tra và xét xử.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thời hạn điều tra vụ án hình sự như thế nào?

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về cách xác định thời hạn điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tố tụng hình sự là gì? Các giai đoạn tố tụng hình sự

Tố tụng hình sự là gì? Trong tố tụng hình được chia thành mấy giai đoạn? Trong mỗi giai đoạn nhiệm vụ chính sẽ thực hiện là gì?

Tìm hiểu về biện pháp phong tỏa tài khoản

Trường hợp nào bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản? Ai có thẩm quyền phong tỏa tài khoản? Thủ tục tiến hành phong tỏa tài khoản?

Quy định về Tạm đình chỉ điều tra và Đình chỉ điều tra

Tạm đình chỉ điều tra là gì? Đình chỉ điều tra là gì? Trường hợp nào ra quyết định tạm đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ điều tra?

Quy định về khởi tố vụ án hình sự

Khởi tố vụ án hình sự là bước không thể thiếu và quan trọng trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự.

Quy định về khởi tố bị can trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng những quy định quan trọng về khởi tố bị can trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Quy định chung về thi hành án hình sự

Thi hành án hình sự là gì? Pháp luật hiện hành quy định về vấn đề này như thế nào?

Những quy định cần biết về khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can

Để hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can thì mời quý khách hàng tìm hiểu thông qua bài viết sau đây.

Những điều cần biết về biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản

Kê biên tài sản là một trong những biện pháp cưỡng chế được áp dụng trong hoạt động tố tụng hình sự.

Gia hạn điều tra theo quy định Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015

Thời hạn gia hạn điều tra là bao lâu? Thẩm quyền gia hạn điều tra thuộc về cơ quan nào? Thủ tục gia hạn điều tra được tiến hành như thế nào?

Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Pháp luật quy định những căn cứ nào không được phép khởi tố vụ án hình sự? Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự?

Các trường hợp được hoãn phiên tòa hình sự

Theo quy định tại Điều 294 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các trường hợp được phép hoãn phiên tòa xét xử gồm:

Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng trong trường hợp nào theo quy định của BLTTHS

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú như sau:

Thời hạn một số biện pháp ngăn chặn trong bộ luật tố tụng hình sự 2015

Biện pháp ngăn chặn là biện pháp tố tụng quan trọng nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ người bị buộc tội gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội…

Vai trò của người bào chữa trong vụ án hình sự

Điều 72 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: “Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.”

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại?

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại là trường hợp đặc biệt mà do tính chất của vụ án và vì lợi ích của người bị hại, cơ quan có thẩm quyền không tự ý quyết định việc khởi tố mà việc khởi tố vụ án hình sự được thực hiện theo yêu cầu của người bị hại.

Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng

Chi phí tố tụng hình sự là số tiền hợp lý, cần phải chi trả cho các hoạt động tố tụng cần thiết trong quá trình tố tụng vụ án hình sự và chi phí tố tụng được chia làm 03 nhóm chính bao gồm: án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác.

Cần hoàn thiện các quy định về giới hạn xét xử sơ thẩm

Về quy định của pháp luật về Giới hạn xét xử thì tại Điều 298 BLTTHS có quy định như sau:  

Thiếu cơ chế bảo đảm quyền nhận Quyết định đưa vụ án ra xét xử của bị cáo

Quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự là một vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, BLTTHS 2015 đã không còn quy định bị cáo chưa nhận được Cáo trạng, Quyết định đưa vụ án ra xét xử mà có yêu cầu thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa.

Người đại diện của pháp nhân trong tố tụng hình sự

Cũng như pháp luật hình sự của các quốc gia khác, việc truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân trong pháp luật Việt Nam cũng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó (Điều 434 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015), nhưng Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 quy định:

Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Nâng cao chất lượng công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác...”; “việc phán quyết của Toà án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa…

Quyền gặp, làm việc của luật sư với người bị tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra

Khoản 4 Ðiều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Bất cập trong việc áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo khi xóa án tích theo Công văn số 64/TANDTC-PC

Tuy nhiên, việc thực hiện xóa án tích hiện nay vẫn còn có bất cập trong việc áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo. Theo đó, tại Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 13/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính được ban hành

Khởi tố, giải quyết vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại là trường hợp đặc biệt do tính chất của vụ án và vì lợi ích của bị hại, cơ quan có thẩm quyền không tự quyết định việc khởi tố mà việc khởi tố vụ án hình sự được thực hiện theo yêu cầu của bị hại.

Việc “Trưng cầu giám định” theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 xây dựng 10 Điều luật điều chỉnh các nội dung liên quan đến giám định (từ Điều 205 đến Điều 214); bổ sung đầy đủ những vấn đề cần phải trưng cầu giám định, nội dung cụ thể trong quyết định trưng cầu giám định; phân nhóm hợp lý các vấn đề cần trưng cầu và quy định thời hạn giám định cho từng nhóm

Bàn về tạm giam – Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

Trong đó thực tế, việc số lượng bị can bị khởi tố về tội phạm ma túy nhưng không áp dụng biện pháp tạm giam tương đối nhiều. Các đối tượng thường lang thang, hay nghiện hút, thường xuyên thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên để áp dụng biện pháp này phía các cơ quan tiến hành tố tụng rất khó trong việc xác minh cũng như áp dụng điều luật.

Thẩm quyền ra lệnh tạm giam theo quy định tại Khoản 3 Điều 278 Bộ luật Tố tụng hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS 2015) được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Sau khi Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành thì việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định tại khoản 3 Điều 278 BLTTHS có hai quan điểm khác nhau như tác giả Văn công Dần đưa ra đó là:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên