Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tôi muốn biết tôi có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại Văn bằng bảo hộ trong những trường hợp nào?

Tôi muốn biết tôi có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại Văn bằng bảo hộ trong những trường hợp nào?

26/10/2021


  Theo quy định tại điểm 18.3.b Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 thì chủ SHCN có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại Văn bằng bảo hộ khi:

  Văn bằng bị mất, hỏng, rách, bẩn phai mờ đến mức không sử dụng được, bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong;

  Văn bằng cũ được cấp từ lâu (trên khổ giấy A3), hiện không còn chỗ để ghi nhận các thông tin thay đổi của văn bằng. Trường hợp này Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành cấp lại Văn bằng bảo hộ và không thu phí.