Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tăng thời gian làm thêm tối đa của lao động thời vụ

Tăng thời gian làm thêm tối đa của lao động thời vụ

25/12/2021


Từ ngày 1/2/2022, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính chất thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng sẽ được thực hiện theo Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thay thế Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm công việc sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được; gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu.

Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ
Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ

Thông tư quy định rõ giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm như sau:

1- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ.

2- Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định:

a) Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ (quy định hiện hành tại Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH là 64 giờ);

b) Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ (quy định hiện hành tại Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH là 32 giờ);

c) Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định tại điểm a hoặc quy định tại điểm b, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm.

3. Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ hằng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm hằng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động.

Việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca đối với từng người lao động thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác; việc rút ngắn giờ làm việc và bảo đảm thời giờ nghỉ ngơi của lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi; quyết định việc nghỉ không hưởng lương đúng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2022 thay thế Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH.

Minh Đức
Nguồn 
Báo điện tử Chính phủ