Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tố Tụng Hình Sự

Tố Tụng Hình Sự

Các trường hợp được hoãn phiên tòa hình sự

Theo quy định tại Điều 294 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các trường hợp được phép hoãn phiên tòa xét xử gồm:

Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng trong trường hợp nào theo quy định của BLTTHS

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú như sau:

Thời hạn một số biện pháp ngăn chặn trong bộ luật tố tụng hình sự 2015

Biện pháp ngăn chặn là biện pháp tố tụng quan trọng nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ người bị buộc tội gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội…

Vai trò của người bào chữa trong vụ án hình sự

Điều 72 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: “Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.”

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại?

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại là trường hợp đặc biệt mà do tính chất của vụ án và vì lợi ích của người bị hại, cơ quan có thẩm quyền không tự ý quyết định việc khởi tố mà việc khởi tố vụ án hình sự được thực hiện theo yêu cầu của người bị hại.

Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng

Chi phí tố tụng hình sự là số tiền hợp lý, cần phải chi trả cho các hoạt động tố tụng cần thiết trong quá trình tố tụng vụ án hình sự và chi phí tố tụng được chia làm 03 nhóm chính bao gồm: án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác.

Cần hoàn thiện các quy định về giới hạn xét xử sơ thẩm

Về quy định của pháp luật về Giới hạn xét xử thì tại Điều 298 BLTTHS có quy định như sau:  

Thiếu cơ chế bảo đảm quyền nhận Quyết định đưa vụ án ra xét xử của bị cáo

Quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự là một vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, BLTTHS 2015 đã không còn quy định bị cáo chưa nhận được Cáo trạng, Quyết định đưa vụ án ra xét xử mà có yêu cầu thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa.

Người đại diện của pháp nhân trong tố tụng hình sự

Cũng như pháp luật hình sự của các quốc gia khác, việc truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân trong pháp luật Việt Nam cũng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó (Điều 434 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015), nhưng Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 quy định:

Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Nâng cao chất lượng công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác...”; “việc phán quyết của Toà án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa…

Quyền gặp, làm việc của luật sư với người bị tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra

Khoản 4 Ðiều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Bất cập trong việc áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo khi xóa án tích theo Công văn số 64/TANDTC-PC

Tuy nhiên, việc thực hiện xóa án tích hiện nay vẫn còn có bất cập trong việc áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo. Theo đó, tại Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 13/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính được ban hành

Khởi tố, giải quyết vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại là trường hợp đặc biệt do tính chất của vụ án và vì lợi ích của bị hại, cơ quan có thẩm quyền không tự quyết định việc khởi tố mà việc khởi tố vụ án hình sự được thực hiện theo yêu cầu của bị hại.

Việc “Trưng cầu giám định” theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 xây dựng 10 Điều luật điều chỉnh các nội dung liên quan đến giám định (từ Điều 205 đến Điều 214); bổ sung đầy đủ những vấn đề cần phải trưng cầu giám định, nội dung cụ thể trong quyết định trưng cầu giám định; phân nhóm hợp lý các vấn đề cần trưng cầu và quy định thời hạn giám định cho từng nhóm

Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng

Chi phí tố tụng hình sự là số tiền hợp lý, cần phải chi trả cho các hoạt động tố tụng cần thiết trong quá trình tố tụng vụ án hình sự và chi phí tố tụng được chia làm 03 nhóm chính bao gồm: án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác

Bàn về tạm giam – Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

Trong đó thực tế, việc số lượng bị can bị khởi tố về tội phạm ma túy nhưng không áp dụng biện pháp tạm giam tương đối nhiều. Các đối tượng thường lang thang, hay nghiện hút, thường xuyên thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên để áp dụng biện pháp này phía các cơ quan tiến hành tố tụng rất khó trong việc xác minh cũng như áp dụng điều luật.

Thẩm quyền ra lệnh tạm giam theo quy định tại Khoản 3 Điều 278 Bộ luật Tố tụng hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS 2015) được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Sau khi Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành thì việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định tại khoản 3 Điều 278 BLTTHS có hai quan điểm khác nhau như tác giả Văn công Dần đưa ra đó là:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên