Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Ý nghĩa các ký hiệu R , TM và C trên sản phẩm dịch vụ

Trước giờ chúng ta đã quá quen thuộc với các ký hiệu như TM; R; C có trên logo của những hàng hóa. Tất nhiên những ký hiệu này được gắn vào logo là có chủ đích.

Sáng chế và những vấn đề liên quan

Sáng chế là gì là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm. Hiện nay, khái niệm Sáng chế được quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 như sau: Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là như thế nào?

Trong quá trình kinh doanh hiện này, chúng ta thường xuyên nhìn thấy việc các doanh nghiệp bị đối thủ của mình cạnh tranh làm nhái, làm giả các sản phẩm trên thị trường, đặc biệt là làm nhái các kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ, vậy hành vi như thế nào được coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao quyền sử dụng đối với đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã được pháp luật Việt Nam ghi nhận là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể là một trong những ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh. 

Chủ sở hữu, nội dung và giới hạn quyền sở hữu công nghiệp

Chủ sở hữu, nội dung và giới hạn quyền sở hữu công nghiệp

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp...

...Chính phú quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước....

Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là quyền sở hữu công nghiệp? Sở hữu công nghiệp bao gồm các đối tượng nào và vai trò, ý nghĩa của bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp?

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên