Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Lao động

Lao động

Khi nào được sử dụng lao động 13 tuổi

Từ ngày 15/3/2021, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về lao động chưa thành niên (Thông tư 09) sẽ có hiệu lực.

Các trường hợp được nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ khoản 1, Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây

Những điểm mới về lương, thưởng theo bộ luật lao động 2019

1. NSDLĐ không được buộc NLĐ dùng tiền lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc đơn vị khác Khoản 2 Điều 94 quy định “Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.”

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên