Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hôn nhân và gia đình

Hôn nhân và gia đình

Một số vấn đề liên quan đến việc kết hôn

Người mắc bệnh tâm thần có được kết hôn ? Kết hôn là việc nam nữ tự nguyện quyết định. Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định chi tiết về các điều kiện để hai người nam nữ được phép kết hôn là:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên