Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Pháp luật quy định người quản lý công ty có các trách nhiệm gì? Có khác gì so với Luật Doanh nghiệp 2014 không?

Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của người quản lý công ty như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì ?

Tùy theo loại hình doanh nghiệp được lựa chọn để thành lập sẽ có hồ sơ đăng ký thành lập tương ứng, chúng tôi nêu ra hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp như sau:

Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Căn cứ Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể như sau:

Quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thủ tục thực hiện

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có sự chuyển đổi pháp lý từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác.

Quy định về sáp nhập công ty, thủ tục và hồ sơ khi thực hiện sáp nhập công ty

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020 thì hợp nhất công ty là việc “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”.

Quy định về hợp nhất công ty, thủ tục và hồ sơ khi thực hiện hợp nhất công ty

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020 thì hợp nhất công ty là việc “Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.”

Quy định về tách công ty, thủ tục và hồ sơ khi thực hiện tách công ty

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020 thì tách công ty là việc “Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.”

Quy định về chia công ty, thủ tục và hồ sơ khi thực hiện chia công ty

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020 thì chia công ty là việc “Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.”

Quy trình, thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Quy trình, thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp

Về việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên có thể xảy ra ở Công ty TNHH 2TV trở lên hoặc công ty TNHH MTV, do đó, chúng tôi trình bày dưới đây các thông tin liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp đối với hai loại hình doanh nghiệp này.

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh như sau

Thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài như sau

Thủ tục thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Thủ tục thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết như sau

Thủ tục thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Thủ tục thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết như sau

Thủ tục thay đổi về nội dung đăng ký thuế của doanh nghiệp

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế của công ty được thực hiện theo các bước như sau

Thủ tục thông báo thay đổi ngành , nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty được thực hiện theo các bước như sau

Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (TNHH 2TV)

Doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ tương ứng với trường hợp của Anh/Chị được trình bày như sau

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ thì soạn thảo hồ sơ như sau:

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà quy định về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật có sự khác nhau tương ứng, sau đây là thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần. Thông tin cụ thể:

Thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Trong quá trình kinh doanh, vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp muốn đổi tên doanh nghiệp sang một tên khác. Hiện nay, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp khá đơn giản, chúng tôi xin chia sẻ đến Anh/Chị như sau:

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Trong quá trình kinh doanh, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty là hết sức bình thường đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý vào việc thay đổi địa chỉ công ty cùng hay khác quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vì sẽ có những quy định khác nhau.

Quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp cụ thể như thế nào?

Căn cứ Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo một trong các phương thức sau đây

Các vấn đề cần quan tâm trước khi thành lập doanh nghiệp

Khi cá nhân, tổ chức có dự định thành lập doanh nghiệp thì tất nhiên đều muốn tìm hiểu các vấn đề cần quan tâm liên quan đến luật doanh nghiệp trước khi thành lập doanh nghiệp để đảm bảo được việc thành lập nhanh chóng cũng như bước đầu suôn sẻ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Những loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện nay

Loại hình doanh nghiệp là vấn đề đặt ra đầu tiên đối với những cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành có nhiều loại hình doanh nghiệp để cá nhân, tổ chức lựa chọn căn cứ vào các tiêu chí mà cá nhân, tổ chức mong muốn hướng tới.

Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp: Có thể bị phạt tiền và cấm kinh doanh

Xung quanh việc pháp nhân của một thương hiệu giải khát bị khởi tố vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ, TS. Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch Hệ Thống Luật Thịnh Trí, Phó chủ tịch Hiệp hội công chứng viên Việt Nam cho biết, tùy tính chất và mức độ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những hành vi bị cấm tại Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 liệt kê cụ thể 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động của doanh nghiệp (DN) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Những khác biệt giữa Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Doanh nghiệp 2014

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp (DN) có các quyền gì? Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì DN có quyền tố cáo không?

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên