Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Những người nào không được nhận bào chữa cho bị cáo trong vụ án hình sự?

Những người nào không được nhận bào chữa cho bị cáo trong vụ án hình sự?

15/09/2021


  Theo quy định tại Khoản 4, Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự. Những người sau đây không được bào chữa:

  a) Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó;

  b) Người tham gia vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

  c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.